Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Tin tức
Dot1 Tin nội bộ
Dot1 Tin thị trường
Dot1 Bản tin chứng khoán
Dot1 Tin thế giới
 
Tin tức :: Tin nội bộ
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHCĐ CÔNG TY NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2012

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ------------------------

GIẤY UỶ QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

(Dùng cho cổ đông không đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

          Họ và tên người uỷ quyền: .........................................................................................

          Sinh ngày                        : ..........................................................................................

          Số CMND                      : ..........................................................................................

          Do Công an                    : ..........................................................................................

          Cấp ngày                        : ..........................................................................................

          Hộ khẩu thường trú tại     : ..........................................................................................

          Nơi làm việc hoặc nơi ở   : ..........................................................................................

........................................................................................................................................................     

           Đến ngày 15/3/2012, tôi có: ....................... cổ phần (mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000VND) của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí - Số 2 Đặng Thái Thân -  Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội.

          Vì lý do cá nhân tôi không đi dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tổ chức ngày 14/04/2012 của Công ty.

          Tôi uỷ quyền cho            : ..........................................................................................

          Sinh ngày                        : ..........................................................................................

          Số CMND                      : ..........................................................................................

          Do Công an                    : ..........................................................................................

          Cấp ngày                        : ..........................................................................................

          Hộ khẩu thường trú tại     : ........................................................................................

          Nơi làm việc hoặc nơi ở hiện nay: ..........................................................................

.........................................................................................................................................................    

          Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty để thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông trong Công ty.

          Nay tôi tự nguyện làm giấy ủy quyền này đề nghị Công ty giúp đỡ Ông, Bà: ...............................................................................................................................................

          Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền trên.

 

....................., ngày       tháng 4 năm 2012

         NGƯỜI UỶ QUYỀN

 

 

 

Quay lại
 
Các tin khác
Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí 2009

  Detail_vi
Logo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí

  Detail_vi
Thông báo tăng vốn điều lệ 2010

  Detail_vi
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN KHOÁNG TẠI CHI NHÁNH MỎ MANGAN MIMECO - TUYÊN QUANG ĐEM LẠI HIỆU QUẢ TỐT

Trong nhiều năm qua, để công tác khai thác, chế biến quặng mangan tại Chi nhánh Mỏ MIMECO Tuyên Quang đạt kết quả tốt, Công ty luôn nghiên cứu, ứng dụng và cải tiến công nghệ sản xuất, đặc biệt là công nghệ tuyển khoáng .Từ khi đưa công nghệ tuyển khoáng vào hoạt động, Công ty đã có một số lần đổi mới công nghệ và sau mỗi lần ứng dụng công nghệ mới hiệu quả sản xuất của Mỏ đã tăng rõ rệt.

  Detail_vi
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại Nhà máy hợp kim sắt MIMECO

  Detail_vi
Thông báo được cấp giấy phép thăm dò Khoáng sản

  Detail_vi
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHCĐ CÔNG TY NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2012

  Detail_vi