Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Tin tức
Dot1 Tin nội bộ
Dot1 Tin thị trường
Dot1 Bản tin chứng khoán
Dot1 Tin thế giới
 
Tin tức :: Tin nội bộ
Báo cáo tài chính văn phòng quý 3 năm 2018

 

Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý 3 năm 2018 được xem tại đây

Quay lại
 
Các tin khác
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Detail_vi
Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí 2009

  Detail_vi
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Detail_vi
DỰ KIẾN THÁNG 12 - 2010 NHÀ MÁY HỢP KIM SẮT MIMECO - TUYÊN QUANG SẼ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được UBND tỉnh Tuyên Quang cấp giấy phép đầu tư xây dựng Nhà máy Hợp kim sắt tại Khu Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Long Bình An thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) tỉnh Tuyên Quang (Giấy chứng nhận đầu tư số 15121000023 - Chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 9 năm 2008).

  Detail_vi
Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010

  Detail_vi
Kế hoạch đầu tư năm 2010

  Detail_vi
Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản và Cơ Khí

  Detail_vi