Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Tin tức
Dot1 Tin nội bộ
Dot1 Tin thị trường
Dot1 Bản tin chứng khoán
Dot1 Tin thế giới
 
Tin tức :: Bản tin chứng khoán
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ vào Quyết định niêm yết số 551/QĐ-SGDHN do SGDCK Hà Nội cấp ngày 09/08/2010, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí công bố việc niêm yết cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội.

 

•1.      Tên tổ chức niêm yết       : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

 • Tên viết tắt : MIMECO
 • Trụ sở chính : Số 2 Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại : (04) 3826 5106 Fax: (04) 3933 0806
 • Giấy chứng nhận ĐKKD và ĐKT: số 0100102580 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/06/2005 và đăng ký thay đổi lần 5 ngày 22/04/2010

•2.      Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh:

 • Vốn điều lệ : 20.328.950.000 đồng
 • Các lĩnh vực kinh doanh chính: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm); Sản xuất, mua bán các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ thương mại; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty đăng ký kinh doanh; Khoan, thăm dò, điều tra khảo sát; các hoạt động hỗ trợ khai thác khoáng sản (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); Sản xuất, mua bán phân bón, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi các dự án về khoáng sản và cơ khí;...

•3.      Cổ phiếu niêm yết:

 • Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí
 • Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Mã chứng khoán : MIM
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 2.032.895 cổ phiếu
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 20.328.950.000 đồng
 • Ngày chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 16/08/2010
 • Địa chỉ đăng tải thông tin Bản cáo bạch: www.mimeco.com.vn, www.dag.vn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Tăng Nguyên Ngọc

 

Quay lại
 
Các tin khác
Chờ mở biên độ giao dịch chứng khoán (16-06-2008)

Thời điểm này, thị trường đang hướng sự chú ý về Ủy ban Chứng khoán với khả năng biên độ giao dịch sẽ có điều chỉnh.

  Detail_vi
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ vào Quyết định niêm yết số 551/QĐ-SGDHN do SGDCK Hà Nội cấp ngày 09/08/2010, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí công bố việc niêm yết cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội.

  Detail_vi