Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Sản phẩm khác
 
Cơ khí
Dot1 Phụ tùng cơ khí
Dot1 Thiết bị máy móc
 
Khoáng sản
Dot1 Bentonite
Dot1 Fenspat
Dot1 Rutin
Dot1 Đá Banzan
Dot1 Đôlômit (Ca(MgCO3)2)
Dot1 Bột CaCO3
Dot1 Fero mangan
Dot1 Bột đioxit mangan
Dot1 Tinh quặng mangan
 
Tinh quặng mangan :: Tinh quặng mangan
Bear_silver

Nguồn: www.metalprices.com

 

LME Officials 26 Nov 2008

 

 

 USD/MT

Cash

3m

15m

Nickel

10205.0

10425.0

10875.0

Lead

1176.0

1190.0

1237.0

Tin

13105.0

13010.0

12925.0

Zinc

1274.5

1267.0

1340.0

Aluminum

1740.0

1785.5

1957.0

Alum Alloy

1310.0

1351.0

1435.0

NA Alloy

1250.0

1290.0

1425.0

Copper

3742.0

3790.0

3915.0

 
Các sản phẩm khác
Bear_silver
Giá kim loại
Detail_vi
Tinh_quang_Mn
Tinh quặng Mangan
Detail_vi
 
TIN MỚI NHẤT
 
Thông báo ký hợp đồng với công ty Kiểm toán năm 2020
 
 
Báo cáo tài chính công ty quý 2 năm 2020
 
 
Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý 2 năm 2020