Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Sản phẩm khác
 
Cơ khí
Dot1 Phụ tùng cơ khí
Dot1 Thiết bị máy móc
 
Khoáng sản
Dot1 Bentonite
Dot1 Fenspat
Dot1 Rutin
Dot1 Đá Banzan
Dot1 Đôlômit (Ca(MgCO3)2)
Dot1 Bột CaCO3
Dot1 Fero mangan
Dot1 Bột đioxit mangan
Dot1 Tinh quặng mangan
 
Cơ khí :: Phụ tùng cơ khí
125Rope
 
Các sản phẩm khác
125Rope
Couplings 125 Rope
Detail_vi
TandemThread1-1
Round Drill Steel 1-1/4'' (32mm) Round Multilife Thread
Detail_vi
Crown
Button Bits Crown
Detail_vi
 
Perakhot ống mẫu thành mỏng
Detail_vi
SingleThread
Carbex 1'' (25mm) Hex Single Thread (R-25)
Detail_vi
Male-Female
Round Drill Steel 1-1/4'' (32mm) Round Male / Female
Detail_vi
CA4
Lưỡi Khoan Hợp Kim CA4
Detail_vi
Madetoorderonly
Rok - Bits Hi-Duty 4-Point (R-25)
Detail_vi
T-38-T-38
Couplings T-38
Detail_vi
 
TIN MỚI NHẤT
 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019
 
 
Thông báo ngày đăng ký quyền dự ĐHCĐ năm 2019
 
 
Giải trình chênh lệch sau kiểm toán năm 2018 của văn phòng

Giải tình chênh lệch sau kiểm toán năm 2018 của văn phòng được xem tại đây