Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Giới thiệu
Dot1 Trụ sở công ty
Dot1 Quá trình phát triển
Dot1 Cơ cấu tổ chức
Dot1 Đơn vị thành viên
 
Giới thiệu  ::  Quá trình phát triển

Ngày 20 tháng 5 năm 1993 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng số 243/QĐ/TCNSĐT Công ty Khoáng chất công nghiệp và Cơ khí mỏ được thành lập
Năm 2004, Công ty Khoáng chất công nghiệp và Cơ khí mỏ được chuyển đổi thành Công ty cổ phần khoáng sản và Cơ khí (MEMICO) theo Quyết định số 138/2004/QĐ-BCN của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp và được đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
Trải qua 15 năm không ngừng phấn đấu và trưởng thành, Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIMECO) trở thành doanh nghiệp có uy tín trong Tổng Công ty Khoáng sản - Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam và đối với các khách hàng trong và ngoài nước.
Hồ sơ pháp lý:
- Quyết định thành lập doanh nghiệp số: 243/QĐ/TCNSĐT, ngày 20 tháng 5 năm 1993, của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp nặng về việc thành lập Công ty Khoáng chất công nghiệp và Cơ khí mỏ.
- Quyết định 138/2004/QĐ-BCN, ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Khoáng chất công nghiệp và Cơ khí mỏ thành Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008346
- Mã số thuế: 0100102580
Ngành nghề kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động chính:
- Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản; Sản xuất, mua bán các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ thương mại; Xuất nhập khẩu; Sản xuất mua bán phân bón, hóa chất; Mua bán vật tư, máy móc thiết bị, nguyên liệu, sản xuất phục vụ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản…
2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.
a. Sản xuất:
- Khai thác và chế biến quặng mangan từ năm 1989 đến nay.
- Khai thác và tuyển quặng ilmenit từ năm 2002 đến nay.
- Khai thác và chế biến đá bazan từ năm 1999 đến nay.
- Sản xuất các mặt hàng: bột CaCO3; bột Dolômit; bột Bentônit… từ năm 1999 đến nay.
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho công tác khoan thăm dò và tuyển khoáng từ năm 1993 đến nay.
- Sản xuất các loại máy móc thiết bị phục vụ cho khai thác và tuyển khoáng từ năm 1995 đến nay.
b. Kinh doanh:
- Mua bán, xuất khẩu các sản phẩm quặng mangan, quặng ilmenit, quặng titan… từ năm 1989 đến nay.
- Mua bán các mặt hàng: bột CaCO3; bột Dolômit; bột Bentônit… cho các đơn vị trong và ngoài nước từ năm 1999 đến nay.
- Cung cấp dây truyền thiết bị khai thác và tuyển khoáng cho các đơn vị khai thác khoáng sản trong nước từ năm 1995 đến nay.
3. Tổng số lao động hiện có: 210 người

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 văn phòng
 
 
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
 
 
Báo cáo tài chính văn phòng 6 tháng năm 2021 đã kiểm toán