Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ
Dự án
Đơn vị thành viên
Tin tức
Tuyển dụng
Thư viện ảnh
Liên hệ
Tiếng Việt English
Dự án
Dot1 Dự án chờ đầu tư
Dot1 Dự án đã hoàn thành
Dot1 Dự án đang tiến hành
 
Dự án chờ đầu tư
 
Dự án đã hoàn thành
 
Dự án đang tiến hành
 
DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY HỢP KIM SẮT

Sản xuất các loại hợp kim sắt gồm: Ferro mangan (FeMn), Ferro Silic (FeSi), Ferro Crom (FeCr), Ferro Titan (FeTi)

  Detail_vi
 
TIN MỚI NHẤT
 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019
 
 
Thông báo ngày đăng ký quyền dự ĐHCĐ năm 2019
 
 
Giải trình chênh lệch sau kiểm toán năm 2018 của văn phòng

Giải tình chênh lệch sau kiểm toán năm 2018 của văn phòng được xem tại đây